wiki:syntax

Düzenleme Rehberi

DokuWiki veridosyalarını olabildiğince okunabilir kılan, sade bir işaretlendirme (anlamlandırma) dilini destekler. Bu sayfa, sayfaları düzenlerken kullanabileceğiniz, tüm olası sözdizimlerini içerir. Basitçe bu sayfanın kaynak koduna “Edit this page” (“Sayfayı düzenle”)'ye tıklayarak bakın. Eğer birşey denemek isterseniz sadece oyunalanı sayfasını kullanın. Daha sade işaretlendirme quickbuttons ile de kolayca ulaşılabilirdir.

DokuWiki kalın, italik, altı çizgili ve tekaralıklı metinleri destekler. Elbette bunların hepsini birleştirebilirsiniz.

DokuWiki **kalın**, //yatık//, __altçizgili__ ve ''eşhacimli'' metinleri destekler.
Elbette bunların hepsini **__//''birleştirebilirsiniz''//__**.

altindis ve üstindis de kullanabilirsiniz.

<sub>altindis</sub> ve <sup>üstindis</sup> de kullanabilirsiniz.

Hatta birşeyi silinmiş olarak da işaretleyebilirsiniz.

Hatta birşeyi <del>silinmiş</del> olarak da işaretleyebilirsiniz.

Paragraflar boş satirlardan oluşturulur. Eger paragraf olmadan satırbaşı zorlamak istiyorsanız, iki ters-bölü'yü takip eden bir boşluk veya bir satırsonu kullanabilirsiniz.

Bu bazı satır-kesmeleri
içeren biraz metin. İki ters-bölünün sadece satır sonunda
veya takip eden bir
boşlukla tanındığına dikkat edin \\yoksa bu olur.

Bu bazı satır-kesmeleri\\ içeren biraz metin. İki ters-bölünün
sadece satır sonunda\\
veya takip eden bir\\ boşlukla tanındığına dikkat edin \\yoksa bu olur.

Sadece gerçekten gerekliyle satırbaşı zorlamalısınız.

DokuWiki bağlantı oluşturmak için birçok yol destekler.

Harici bağlantılar otomucizevi tanınırlar: https://www.google.com veya sadece www.google.com - Ayrıca bağlantı metni de yerleştirebilirsiniz: Bu bağlantı google'a. Bunun gibi eposta edresleri de: andi@splitbrain.org tanınırlar.

DokuWiki bağlantı oluşturmak için birçok yol destekler. Harici bağlantilar otomucizevi
tanınırlar: http://www.google.com veya sadece wwwl.google.com - Ayrıca bağlantı
metni de yerleştirebilirsiniz: [[https://www.google.com|Bu bağlantı google'a]].
Bunun gibi posta adresleri de: <andi@slplitbrain.org> tanınırlar.

Dahili bağlantılar köşeli parantezler kullanarak oluşturulurlar. Yalnızca sayfaadi vererbilir veya ekten bağlantı metni kullanabilirsiniz.

Dahili bağlantılar köşeli parantezler kullanarak oluşturulurlar. Yalnızca
[[sayfaadi]] verebilir veya ek olarak [[sayfaadi|bağlantı metni]] kullanabilirsiniz.

Wiki sayfaadlari otomatikçe küçük harfe çevrilirler, özel karakterler geçersizlerdir.

Sayfa adında iki nokta kullanarak aduzaylari kullanabilirsiniz.

Sayfa adında iki nokta kullanarak [[bazi:aduzaylari]] kullanabilirsiniz.

Aduzayları hakkında detaylar için namespaces(en)'e bakın.

Belirli bir kısıma bağlantı vermek de mümkün. Sadece, HTML'den bilindiği gibi kısım adını bir kare (hash) işaretinin arkasına ekleyin. Bu bu bölüme bir bağlantı.

Bu [[syntax#Dahili|bu bölüme]] bir bağlantı.

Notlar:

 • mevcut sayfalara verilen bağlantılar mevcut olmayanlara verilenlerden farklı biçemde gösterilirler.
 • DokuWiki varsayılan olarak otomatikçe bağlantı oluşturmak için KarısıkBoyHarf(en) kullanmaz, ama bu davranış config(en) dosyasında etkinleştirilebilir. İpucu: Eğer DokuWiki bir bağlantıysa, etkintleştirilmiştir.
 • When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much.

1)

DokuWiki Wikilerarası(ing) bağlantıları destekler. Bunlar başka Wikilere hızlı bağlantılardır. Örneğin bu, Wikipedia'nın Wikiler hakkındaki sayfasına bir bağlantı: wiki(ing)

DokuWiki [[doku>Interwiki|Wikilerarası(ing)]] bağlantıları destekler. Bunlar başka Wikilere hızlı bağlantılardır.
Örneğin bu, Wikipedia'nın Wikiler hakkındaki sayfasına bir bağlantı: [[wp>wiki|wiki(ing)]].

Windows shares like this are recognized, too. Please note that these only make sense in a homogeneous user group like a corporate Intranet.

Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.

Notes:

 • For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet Explorer per default (and only in the “local zone”).
 • For Mozilla and Firefox it can be enabled through different workaround mentioned in the Mozilla Knowledge Base. However, there will still be a JavaScript warning about trying to open a Windows Share. To remove this warning (for all users), put the following line in conf/lang/en/lang.php (more details at localization):
  conf/lang/en/lang.php
  <?php
  /**
   * Customization of the english language file
   * Copy only the strings that needs to be modified
   */
  $lang['js']['nosmblinks'] = '';

Ayrıca bağlantılar ve ((görseller)) için sözdizimlerini birleştirerek başka dahili veya harici sayfaya hağlantı olarak bir görüntü kullanabilirsiniz:

[[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png))]]

Lütfen dikkat: Görsel biçimi bağlantı adlarında kabul edilen tek sözdizimi biçimidir.

Tüm görsel ve bağlantı sözdizimleri desteklenir (görsel boyutlandırma, dahili ve harici görseller ve URL'ler ve wikilerarası bağlantılar dahil).

Çift parantez kullanarak 2) dipnotlar ekleyebilirsiniz.

Çift parantez kullanarak ((Bu bir dipnot)) dipnotlar ekleyebilirsiniz.

İçeriğinizi yapılandırmak için beşe kadar farklı seviye başlık kullanabilirsiniz. Üçten çok başlığınız varsa içindekiler tablosu otomatik olarak oluşturulur – bu, dosyaya ~~NOTOC~~ metni dahil edilerek etkisizleştirilebilir.

Başlık Seviyesi 4

Başlık Seviyesi 5
==== Başlık Seviyesi 3 ====
=== Başlık Seviyesi 4 ===
== Başlık Seviyesi 5 ==

Dör veya daha çok tire kullanarak yatay çizgi yapabilirsiniz:


Süslü parantezlerle harici ve dahili görsel, vidyo ve ses dosyaları (ing) katabilirsiniz. İsteğe bağlı boyutlarını belirleyebilirsiniz.

Gerçek boyut:

Verilen ene boyutlandırılmış:

Verilen ene ve boya boyutlandırma3):

Boyutlandırılmış harici görsel:

Gerçek boyut:           {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Verilen ene boyutlandırma:    {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Verilen en ve boya boyutlandırma: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Boyutlandırılmış harici görsel:  {{https://secure.php.net/images/php.gif?200x50}}

Sol ve sağ boşlukları kullanarak hizalama seçebilirsiniz.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Elbette, (çoğu tarayıcının araçbilgisi olarak gösterdiği) bir başlık da ekleyebilirsiniz.

Bu bir başlık

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Bu bir başlık}}

Bir görseli başka bir sayfaya bağlantılamak için yukarıdakı Görsel Bağlantılara bakın.

DokuWiki takip eden ortam biçimlerini doğrudan yerleştirebilir.

Görsel gif, jpg, png
Vidyo webm, ogv, mp4
Ses ogg, mp3, wav
Flash swf

Desteklenen bir ortam biçimi olmayan bir dosya adı belirtirseniz bir bağlantı olarak gösterilir.

?linkonly ekleyerek ortamı satıriçi göstermeden ona bir bağlantı sağlarsınız.

{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}

dokuwiki-128.png Bu sadece görsele bir bağlantı.

Malesef tüm tarayıcılar tüm vidyo ve ses biçimlerini anlamaz. Sorunu indirgemek, en çok tarayıcı uyumluluğu için dosyanızı başka biçimlerde yükleyebilirsiniz.

Örneğin bu yerleştirilmis mp4 vidyoyu değerlendirin:

{{vidyo.mp4|Komikli vidyo}}

Bazalınan bir vidyo.mp4 ardından bir vidyo.webm ve vidyo.ogv yüklediğinizde, DokuWiki onları otomatikçe seçenekler olarak ekleyecektir böylece üç dosyadan biri tarayıcınız tarafından anlaşılacaktır.

Ek olarak DokuWiki vidyo başlamadan gösterilecek bir “poster” görüntüyü destekler. Bu görüntünün vidyoyla aynı dosyaadına sahip olması ve jpg veya png dosyalarından biri olması gerekir. Yukarıdaki örnekte vidyo.jpg iş görecektir.

DokuWiki sıralanmış ve sıralanmamış listeleri destekler. Bir liste ögesi oluşturmak için, metni iki boşluk içerlek yazın ve sıralanmamış liste için bir * veya sıralanmış liste için - kullanın.

 • Bu bir liste
 • İkinci öge
  • Farklı seviyeleriniz olabilir
 • Başka bir öge
 1. Aynı listenin sıralısı
 2. Başka bir öge
  1. Daha derin seviyeler için sadece girinti kullanın
 3. Hepsi bu
 * Bu bir liste
 * İkinci öge
  * Farklı seviyeleriniz olabilir
 * Başka bir öge

 - Aynı listenin sıralısı
 - Başka bir öge
  - Daha derin seviyeler için sadece girinti kullanın
 - Hepsi bu

Ayrıca Liste ögeleri üzerine SSS(ing)

DokuWiki belirli ön-tanımlı karakterleri veya metinleri görsellere veya başka metne veya HTML'e dönüştürebilir.

Metin görsel dönüşümü temelde gülücükler için yapılır. Ve metin HTML dönüşümü baskı (typograpy) değişimleri için kullanılır, ama başka HTML kullanmak için de yapılandırılabilir. 4)

DokuWiki en çok kullanılan emoticon(ing)'lari kendi grafik eşdeğerlerine dönüştürür. Bu smiley(ing)'ler ve diğer görseller yapılandırılıp genişletilebilir. İşte DokuWiki'de bulunan Smiley'ler:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typography: DokuWiki can convert simple text characters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® “He thought 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the pattern file.

There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640×480), 'single' and “double quotes”. They can be turned off through a config option.

Bazen bazı metni işaretleyerek onun yanıt veya yorum olduğunu göstermek istersiniz. Takip eden sözdizimini kullanabilirsiniz:

Yapmamız gerektiğini düşünüyorum

> Hayır yapmamalıyız

>> Pekâlâ, ben yapmalıyız diyorum

> Gerçekten mi?

>> Evet!

>>> Öyleyse yapalım!

Yapmamız gerektiğini düşünüyorum

Hayır yapmamalıyız
Pekâlâ, ben yapmalıyız diyorum
Gerçekten mi?
Evet!
Öyleyse yapalım!

DokuWiki tablolar oluşturmak için sade bir sözdizimi destekler.

Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Satır 1 Kolon 1 Satır 1 Kolon 2 Satır 1 Kolon 3
Satır 2 Kolon 1 hemkolon (çift boruya dikkan)
Satır 3 Kolon 1 Satır 3 Kolon 2 Satır 3 Kolon 3

Tablo satırlarından normal olanlar | ile, başlık satırları ise ^ ile başlamak ve bitmek zorundadırlar.

^ Başlık 1   ^ Başlık 2    ^ Başlık 3     ^
| Satır 1 Kolon 1  | Satır 1 Kolon 2   | Satır 1 Kolon 3    |
| Satır 2 Kolon 1  | hemkolon (çift boruya dikka) ||
| Satır 3 Kolon 1  | Satır 3 Kolon 2   | Satır 3 Kolon 3    |

Hücreleri yatay birleştirmek için yukarıda gösterildiği gibi sadece hücreleri tamamen boş bırakın. Her zaman eşit miktarda hücre ayracı olduğundan emin olun!

Dikey tablobaşlıkları da mümkündür.

Başlık 1 Başlık 2
Başlık 3 Satır 1 Kolon 2 Satır 1 Kolon 3
Başlık 4 bu kez hemkolon yok
Başlık 5 Satır 2 Kolon 2 Satır 2 Kolon 3

Gördüğünüz gibi, biçimle ilgili kararı veren bir hücreden önce gelen hücre ayracıdır:

|       ^ Başlık 1      ^ Başlık 2     ^
^ Başlık 3  | Satır 1 Kolon 2     | Satır 1 Kolon 3    |
^ Başlık 4  | bu kez hemkolon yok |          |
^ Başlık 5  | Satır 2 Kolon 2     | Satır 2 Kolon 3    |

Diğer satırların bağlanması gereken satırın altındakilere ::: ekleyerek hemsatırlar (dikey bağlı satırlar) elde edebilirsiniz.

Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Satır 1 Kolon 1 bu satır dikey yayılır Satır 1 Kolon 3
Satır 2 Kolon 1 Satır 2 Kolon 3
Satır 3 Kolon 1 Satır 2 Kolon 3

O hücreler hemsatır sözdiziminden başka hiçbir şey içermemeliler.

^ Başlık 1   ^ Başlık 2         ^ Başlık 3     ^
| Satır 1 Kolon 1  | bu satır dikey yayılır | Satır 1 Kolon 3    |
| Satır 2 Kolon 1  | :::            | Satır 2 Kolon 3    |
| Satır 3 Kolon 1  | :::            | Satır 2 Kolon 3    |

Tablo içeriğini hizalayabilirsiniz de. Sadece metninizin diğer ucuna en az iki boşluk ekleyin: Sağa hizalamak için sola iki boşluk, sola hizalamak için sağa iki boşluk ve ortalanmış metin için her iki uca en az ikişer boşluk.

Hizalanmış tablo
sağ orta sol
sol sağ orta
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kaynakta böyle görünür:

^      Hizalanmış tablo      ^^^
|     sağ|  orta  |sol     |
|sol     |     sağ|  orta  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Not: Dikey hizalama desteklenmez.

Eğer metinin olduğu gibi görünmesine (herhangi biçimlendirme olmadan) ihtiyacınız varsa, bölgeyi <nowiki> ile etiketleriyle veya hatta sadece çift yüsde işaretiyle %% kapsayın.

Bu bazı şunun gibi addresler: http://www.splitbrain.org ve **biçimlendirme**, içeren bir takım metin, ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Aynısı gülücüklü //__bu__ metin// ;-) için de geçerli.

<nowiki>

Bu bazı şunun gibi addresler: http://www.splitbrain.org ve biçimlendirme, içeren bir takım metin, ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor.

</nowiki>
Aynısı %%gülücüklü //__bu__ metin// ;-)%% için de geçerli.

Kod bloklarını (önceki örneklerde kullanıldığı gibi) en az iki boşlukla içerleyerek veya <code> ya da <file> etiketlerini kullanarak belgelerinize dahil edebilirsiniz.

Bu metin iki boşluk içerlendi.
Bun ön-biçimlendirilmiş metinde tüm boşluklar korunur: şunun->       gibi
Bu hemen hemen aynısı, ama bunu bir dosyayı alıntıladığınızı göstermek için kullanabilirdiniz.

O bloklar bu kodla oluşturuldular:

 Bu metin iki boşluk içerlendi.
<code>
Bun ön-biçimlendirilmiş metinde tüm boşluklar korunur: şunun->       gibi
</code>
<file>
Bu hemen hemen aynısı, ama bunu bir dosyayı alıntıladığınızı göstermek için kullanabilirdiniz.
</file>

DokuWiki kaynakkodu vurgulandırabilir, daha kolay okunabilir kılabilir. GeSHi Genel Sözdizimi Vurgulayıcı kullanır – yani GeSHi destekli her dil desteklenir. Sözdizimi, önceki kısımda açıklanan, aynı kod ve dosya bloklarını kullanır, ama bu kez vurgulandırılacak dil sözdiziminin adı etikete dahil edilir, örneğin <code java> veya <file java>.

/**
 * HelloWorldApp sınıfı sadece standart çıktıda "Hello World!"
 * gösteren bir uygulamayı dahil eder.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Halihazırda takip eden dil sicimleri tanınır: 4cs 6502acme 6502kickass 6502tasm 68000devpac abap actionscript3 actionscript ada aimms algol68 apache applescript apt_sources arm asm asp asymptote autoconf autohotkey autoit avisynth awk bascomavr bash basic4gl batch bf biblatex bibtex blitzbasic bnf boo caddcl cadlisp ceylon cfdg cfm chaiscript chapel cil c_loadrunner clojure c_mac cmake cobol coffeescript c cpp cpp-qt cpp-winapi csharp css cuesheet c_winapi dart dcl dcpu16 dcs delphi diff div dos dot d ecmascript eiffel email epc e erlang euphoria ezt f1 falcon fo fortran freebasic freeswitch fsharp gambas gdb genero genie gettext glsl gml gnuplot go groovy gwbasic haskell haxe hicest hq9plus html html4strict html5 icon idl ini inno intercal io ispfpanel java5 java javascript jcl j jquery julia kixtart klonec klonecpp kotlin latex lb ldif lisp llvm locobasic logtalk lolcode lotusformulas lotusscript lscript lsl2 lua m68k magiksf make mapbasic mathematica matlab mercury metapost mirc mk-61 mmix modula2 modula3 mpasm mxml mysql nagios netrexx newlisp nginx nimrod nsis oberon2 objc objeck ocaml-brief ocaml octave oobas oorexx oracle11 oracle8 oxygene oz parasail parigp pascal pcre perl6 perl per pf phix php-brief php pic16 pike pixelbender pli plsql postgresql postscript povray powerbuilder powershell proftpd progress prolog properties providex purebasic pycon pys60 python qbasic qml q racket rails rbs rebol reg rexx robots roff rpmspec rsplus ruby rust sas sass scala scheme scilab scl sdlbasic smalltalk smarty spark sparql sql sshconfig standardml stonescript swift systemverilog tclegg tcl teraterm texgraph text thinbasic tsql twig typoscript unicon upc urbi uscript vala vbnet vb vbscript vedit verilog vhdl vim visualfoxpro visualprolog whitespace whois winbatch wolfram xbasic xml xojo xorg_conf xpp yaml z80 zxbasic

Sözdizimi vurgulama için satır numarası ekleme ve satır vurgulama gibi ek gelişmiş seçenekler müsaittir.

Yukarıdaki gibi <code> veya <file> sözdizimlerini kullandığınızda, gösterilen kodu indirilmeye de musait kılmak isteyebilirsiniz. Bunu dil kodundan sonra şu şekilde bir dosya adı atayarak gerçekleştirebilirsiniz:

<file php benimOrnek.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
benimOrnek.php
<?php echo "hello world!"; ?>

Eğer bir vurgulama istemiyor ama indirilebilir bir dosya istiyorsanız, dil kodu olarak bir tire (-) atayın: <code - dosyam.foo>.

Belgelerinize, <html> veya <php> etiketlerini kullanarak ham HTML veya PHP kodu gömebilirsiniz. (Block olarak elemanları kapsamak istiyorsanız büyükharf kullanın.)

HTML örneği:

<html>
Bu bir miktar <span style="color:red;font-size:150%;">satıriçi HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;">Ve bu da bir HTML bloğu</p>
</HTML>

Bu bir miktar <span style="color:red;font-size:150%;">satıriçi HTML</span>

<p style="border:2px dashed red;">Ve bu da bir HTML bloğu</p>

PHP örneği:

<php>
echo 'PHP sürümü: ';
echo phpversion();
echo ' (üretilmiş satıriçi HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>Aynısı, ama bir blok elemanı içinde:</td>';
echo '<td>'.phpversion().'</td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>

echo 'PHP sürümü: '; echo phpversion(); echo ' (üretilmiş satıriçi HTML)';

echo '<table class="inline"><tr><td>Aynısı, ama bir blok elemanı içinde:</td>';
echo '<td>'.phpversion().'</td>';
echo '</tr></table>';

Lütfen Dikkat: Yapılandırmada gömü HTML ve PHP varsayılan etkisiz kılınmıştır. Etkisizken, kod icra edilmek yerine gösterilir.

DokuWiki harici XML besilerinden veri dahil edebilir. XML besisinden ayrıştırmak için SimplePie kullanılmıştır. SimplePie tarafından anlaşılan tüm biçimler DokuWiki'de de kullanılabilir. Boşlukla ayrılan çoklu değiştirgenleri kullanarak icrayı(rendering) nüfuz(influence) ettirebilirsiniz:

Değiştirgen Açıklama
herhangi bir sayı gösterilecek maddelerin azami sayısı olarak kullanılır, 8 varsayılır
reverse besideki son maddeleri önce göster
author madde yazar adlarını göster
date madde zamanlarını göster
description madde açıklamasını göster. Eğer HTML etkisiz ise tüm etiketler sıyrılır
nosort besideki maddeleri sıralama
n[dhm] tazeleme süresi. d=gün, h=saat, m=dakika sayılarını temsil eder. (örneğin 12h = 12 saat).

Tazeleme süresi 4 saat varsayılır. 10 dakikanın altındaki her değer 10 dakika muamelesi görür. DokuWiki genellikle bir sayfanın yakalanmış sürümünü sağlar, sayfa dinamik harici içerik içerdiğinde bu bariz uygunsuzdur. Sayfanın son icrasından beri tazeleme süresinden fazla zaman geçtiyse, değiştirgen DokuWiki'ye sayfayı yeniden icra etmesini söyler.

Varsayılan olarak, besi en yeni madde ilk olacak şekilde zamana göre sıralanacaktır. Onu reverse değiştirgenini kullanarak en eski madde ilk olacak şekilde sıralayabilir, veya nosort değiştirgenini kullanarak besiyi olduğu gibi sergileyebilirsiniz.

Örneğin:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}

Bazı sözdizimleri, kendileri bir çıktı yaratmadan DokuWiki'nin bir sayfayı icasına nüfuz ederler. Takip eden kontrol makroları mevcuttur:

Makro Açıklama
~~NOTOC~~ Bu makro sayfada bulunuyorsa, içindekiler tablosu oluşturulmaz
~~NOCACHE~~ Varsayılan olarak DokuWiki tüm çıktıyı yakalar. Bazen bu istenmeyebilir (örneğin üstteki <php> sözdizimi kullanıldığında), bu makroyu eklemek DokuWiki'yi bir sayfayı her çağrıda yeniden icra etmeye zorlar.

https://www.yeezyadidas.de/ Yeezy https://www.yeezys.co/ Yeezys https://www.jordan-1.org/ Jordan 1 https://www.air-jordan1.com/ Air Jordan 1 https://www.nikejordan1.com/ Nike Jordan 1 https://www.jordan-1s.com/ Jordan 1S https://www.jordan1.uk.com/ Jordan 1 https://www.jordans-shoes.com/ Jordan Shoes https://www.jordan-shoes.us.com/ Jordan Shoes https://www.nikeuk.uk.com/ Nike UK https://www.yeezy-450.com/ Yeezy 450 https://www.jordanretro4.com/ Jordan Retro 4 https://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/ Nike Outlet Store Online Shopping https://www.yeezy.uk.com/ YEEZY https://www.adidasyeezyofficialwebsite.com/ Adidas Yeezy Official Website https://www.yeezy350.uk.com/ Yeezy 350 https://www.air-jordan4.com/ Air Jordan 4 https://www.yeezyfoam-runner.com/ Yeezy Foam Runner https://www.yeezyslides.us.com/ Yeezy Slides https://www.ray-ban-glasses.us.com/ Ray Ban Glasses https://www.adidasuk.uk.com/ Adidas UK https://www.nflshopofficialonlinestore.com/ NFL Shop Official Online Store https://www.yeezys-slides.us.com/ Yeezy Slides https://www.yeezyadidass.us.com/ Adidas Yeezy https://www.350yeezy.us.com/ Yeezy 350 https://www.yeezyy.us.com/ Yeezy https://www.yeezy350s.us.com/ Yeezy 350 https://www.shoesyeezys.us.com/ Yeezy Shoes https://www.yeezys.uk.com/ Yeezys https://www.off-white.us.org// Off White https://raybansales.us/ Ray Ban https://www.adidasyeezy.uk.com/ Adidas Yeezy https://www.yzyshoes.us.com/ Yeezy Shoes https://www.yeezy-shoes.us.com/ Yeezy Shoes https://www.yeezy-700.us.com/ Yeezy 700 https://www.yeezyadidas.de/ Adidas Yeezy https://www.yeezys.co/ Yeezy https://www.jordan-1.org/ Nike Jordan 1 https://www.air-jordan1.com/ Jordan 1 https://www.nikejordan1.com/ Jordan 1 https://www.jordan-1s.com/ Jordan 1 https://www.jordan1.uk.com/ Jordan UK https://www.jordans-shoes.com/ Jordans Shoes https://www.jordan-shoes.us.com/ Jordan https://www.nikeuk.uk.com/ Nike https://www.yeezy-450.com/ Yeezy https://www.jordanretro4.com/ Jordan 4 https://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/ Nike Outlet https://www.yeezy.uk.com/ YEEZY UK https://www.adidasyeezyofficialwebsite.com/ Adidas Yeezy https://www.yeezy350.uk.com/ Yeezy uk https://www.air-jordan4.com/ Jordan 4 https://www.yeezy-supply.com/ Yeezys Supply https://www.yeezyfoam-runner.com/ Yeezy https://www.yeezyslides.us.com/ YEEZY https://www.ray-ban-glasses.us.com/ Ray Bans Sunglasses https://www.adidasuk.uk.com/ Adidas https://www.nflshopofficialonlinestore.com/ NFL Shop https://www.yeezys-slides.us.com/ Yeezys https://www.yeezyadidass.us.com/ Adidas Yeezys https://www.350yeezy.us.com/ Yeezy 350 V2 https://www.yeezyy.us.com/ Yeezys https://www.yeezy350s.us.com/ Yeezy Boost 350 https://www.shoesyeezys.us.com/ Yeezys Shoes https://www.yeezys.uk.com/ Yeezy https://raybansales.us/ Ray Bans https://www.yeezys-supply.com/ Yeezy Supply https://www.adidasyeezy.uk.com/ Yeezy https://www.yzyshoes.us.com/ Yeezys https://www.yeezy-slides.org/ Adidas Yeezy Slides https://www.yeezy-shoes.us.com/ Yeezy https://www.yeezy-700.us.com/ Yeezy https://cheapyeezysonline.com/ Cheap Yeezys https://yeezysupplystore.com/ Yeezy Supply https://www.yeezyshoesonline.com/ Yeezy Shoes https://www.yeezys-supply.us.com/ Yeezy Supply https://www.yeezys-supply.us.com/ Yeezys https://www.yeezy-s.com/ Yeezy Shoes https://www.yeezy-s.us/ Yeezy https://yeezysale.us/ Yeezy https://www.pandorajewelries.us.com/ Pandora Jewelry Tags:yeezy shoes, Yeezy, Adidas Yeezy DokuWiki'nin sözdizimi eklentiler(ing)'le genişletilebilir. Yüklenmiş eklentilerin nasıl kullanıldıkları onların uygun açıklama sayfalarında açıklanmıştır. Takip eden sözdizimi eklentileri bu hususi DokuWiki yüklemesinde mevcutlardır:


1)
* Bir kısımın başlığı değiştiğinde, onun işareti de değişir. Yani kısım bağlantılarına fazla güvenmeyin.
2)
Bu bir dipnot
3)
görselin boy-en oranı verilen en ve boyla uyuşmadığında, boyutlandırılmadan önce yeni orana kırpılır
4)
The text to image conversion is mainly done for smileys. And the text to HTML conversion is used for typography replacements, but can be configured to use other HTML as well.
 • wiki/syntax.txt
 • Son değiştirilme: 2023/08/04 14:50
 • Değiştiren: jiuer7845